Гаранция – 5 години

Срок на гаранцията

Гаранцията е валидна в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на покупка от „Платекс“ АД. За удостоверяване на покупката е необходимо представяне на платежен документ.

Покритие на гаранцията

Тази гаранция покрива дефекти в материалите и изработката на продукта. Важи за всеки елемент и част на продукта.

Изключения

Инструкции за употреба 

Инструкции за разопаковане и начин на поставяне

Преди първа употреба

Поддръжка и предпазване

Почистване

Ако не сте сигурни как да използвате, съхранявате, поддържате и почиствате продукта правилно, моля свържете се с нас за консултация.

Леглото може да бъде поставено директно на земята и няма нужда от крачета. Ако предпочитате леглото ти да бъде по-високо може да добавиш повдигащи крачета от съответния размер за да достигнете нужната височина