Срок на гаранцията

Гаранцията е валидна в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на покупка от „Платекс“ АД.

Покритие на гаранцията

Тази гаранция покрива дефекти в материалите и изработката на продукта. Важи за всеки елемент и част на продукта.

Изключения

Инструкции за употреба

Инструкции за разопаковане и начин на поставяне

 

Преди първа употреба

Поддръжка и предпазване

тези отклонения и визуални деформации.

Почистване

Ако не сте сигурни как да използвате, съхранявате, поддържате и почиствате продукта правилно, моля свържете се с нас за консултация.